แบรนด์ทั่วโลกแห่เปลี่ยนสัญญา ควบคุม digital advertising มากขึ้น

การสำรวจล่าสุดพบนักการตลาดของหลายแบรนด์เปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อเข้ามาควบคุมการทำการตลาดออนไลน์ของบริษัทอย่างใกล้ชิดกว่าเดิม ทั้งในแง่การใช้จ่ายงบประมาณและการลงโฆษณาดิจิทัล คาดการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลต่อการทำสัญญาระหว่างแบรนด์และเอเจนซี่จำนวนมากขึ้นในอนาคต

 

การสำรวจนี้ดำเนินการโดยสมาคมนักโฆษณาโลกหรือ World Federation of Advertisers ซึ่งระบุว่าได้สำรวจนักการตลาดในช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมา การสำรวจพบว่าหลายแบรนด์กำลังเปลี่ยนรูปแบบการจัดการสื่อดิจิทัลอย่างชัดเจน ผลการสำรวจนี้ถูกตีพิมพ์ใน Wall Street Journal ด้วย

 

ตัวเลขชัดเจนที่สะท้อนการขยายตัวของเทรนด์นี้ คือ 38% ของกลุ่มตัวอย่าง ระบุว่ามีการเพิ่มข้อสัญญาที่ทำกับเอเจนซี่โฆษณา เพื่อกำหนดสัดส่วนการเป็นเจ้าของข้อมูล และการควบคุมเทคโนโลยีที่เอเจนซี่ใช้ในนามของแบรนด์ให้มากขึ้น

 

ขณะที่อีก 41% กล่าวว่าได้วางแผนควบคุมการซื้อโฆษณา programmatic ให้รัดกุมมากขึ้น และ 53% ระบุว่าได้เพิ่มข้อ “ตรวจสอบสิทธิ์” ในสัญญาที่ทำช่วงปีที่ผ่านมา พร้อมกับอีก 53% ที่บอกว่าได้เพิ่มข้อสัญญาเกี่ยวกับการคืนเงินของสื่อ

 

การเพิ่มข้อสัญญาระหว่างแบรนด์และเอเจนซี่นั้นสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลในวันนี้ โดยเฉพาะการระมัดระวังเรื่องการเป็นเจ้าของข้อมูลในแคมเปญออนไลน์ จุดนี้มีผลให้แบรนด์เริ่มเปลี่ยนมาจัดการกิจกรรมออนไลน์ด้วยแผนกงานภายในของบริษัทหรือ in-house มากขึ้น ซึ่งไม่เพียงป้องกันปัญหาข้อมูลลูกค้ารั่วไหล แต่ยังควบคุมงบประมาณได้ดีขึ้นด้วย

 

จุดพิสูจน์เทรนด์หลักเรื่องการจัดการกิจกรรมออนไลน์แบบ in-house นี้คือแบรนด์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าง Pernod Ricard ซึ่ง Journal ยกตัวอย่างในรายงานว่าแบรนด์กำลังเทงบประมาณให้แผนกดิจิทัลมีเดีย in-house ของตัวเองมากขึ้น โดย Antonia McCahon ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิทัลของแบรนด์บอกว่าได้เพิ่มงบซื้อสื่อดิจิทัลให้แผนกของตัวเองอีก 25%

 

ที่มา : marketingdive